3389
எல்லையில் தொல்லை தரும் பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனாவை எதிர்கொள்ள இந்திய ராணுவம் புதிய திட்டத்தை தீட்டி உள்ளது. இதற்காக இரு நாடுகளை ஒட்டிய எல்லையில் சக்தி வாய்ந்த பீரங்கி படைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. லடாக...

2572
லடாக் சென்ற பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், அங்கு முன்களப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு நிலவரம் குறித்து ஆய்வு செய்தார். உலகின் எந்த சக்தியாலும், இந்தியாவின் ஒரு அங்குல நிலத்தைக்கூட அபகரித்து விட...

15553
இந்தியா சீனா இடையே சமாதானப் பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ள போதும் இருநாடுகளும் படைகளைக் குவித்த வண்ணம் உள்ளன. இந்தியா தனது சக்தி வாய்ந்த T-90 பீஷ்மா பீரங்கிகளை அதிகளவுக்கு எல்லைக்கு நக...