784
ஐரோப்பிய யூனியனில் 47 ஆண்டுகாலமாக உறுப்பு நாடாக இருந்த பிரிட்டன், நீண்ட இழுபறிக்கு பின் அதில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறியுள்ளது. கடந்த 2016-ம் ஆண்டு ஐரோப்பிய யூனியனில் இருந்து வெளியேற பிரிட...

607
நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் இருந்து இங்கிலாந்து இன்று வெளியேறுகிறது. இங்கிலாந்து, கடந்த 2016-ம் ஆண்டு ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேற முடிவு எடுத்தது. இது “பிரெக்ஸிட...