900
ஐரோப்பிய ஒன்றியம் - பிரிட்டன் இடையிலான பிரெக்சிட் வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி இருக்கிறது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பிரிட்டன் ஓராண்டுக்கு முன்பே வெளியேறிய போதும், இருதரப்பிலும் வர்த்தகம் மே...BIG STORY