13453
யாரு சாமி இவரு என்று கேட்கும் அளவிற்கு, ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல 27 மனைவிகளுடன் கனடாவிலுள்ள, பவுண்டிஃபுல் பகுதியில் வசித்து வருபவர் தான் வின்ஸ்டன் பிளாக்மோர். 64 வயதாகும் வின்ஸ்டன் பிளாக்மோரும், 27 மனை...