981
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக ரஷியா சென்றுள்ள பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங், தன்னை வரவேற்ற ரஷிய அதிகாரிகளுடன் கைகுலுக்குவதைத் தவிர்த்து வணக்கம் தெரிவித்தார். ஷாங்காய் ஒத...BIG STORY