2615
34 வகையான கடைகளைத் திறக்கலாம் என்ற தமிழக அரசின் உத்தரவையடுத்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதியில் பெரும்பாலான கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னை மயிலாப்பூரில் 47 நாட்களுக்குப் பின் தேனீர் கடைகள் திறக்கப்...BIG STORY