691
பெல்ஜியம் பூங்காவில் உள்ள இரண்டு பாண்டா கரடிகள் அங்கு மூடிக்கிடக்கும் பனியில் உருண்டு புரண்டு விளையாடி மகிழ்கின்றன. சீனாவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பாவோடி மற்றும் பாவோ மேய் ஆகிய இரண்டு பனிக்கரடிக...

2837
மூங்கில் பற்றாக்குறை காரணமாக கனடா மிருக காட்சி சாலையில் இருக்கும் 2 பாண்டா கரடிகள் சீனாவிற்கு மீண்டும் திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றன. கனடா மற்றும் சீனா இடையே 2 மாதங்களாக விமான போக்குவரத்து குறைந்துள்...