1346
ஸ்வீடன் நாட்டில் தண்டவாளத்தில் பழுதாகி நின்ற பேருந்து மீது மோதிய ரயில் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது. கோத்தன்பர்க் என்ற இடத்தில் தண்டவாளத்தை அவசரமாகக் கடந்து செல்ல முயன்ற பேருந்து பழுதாகி தண்டவா...