718
ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் பனிப்பொழிவு அதிகமாக உள்ள நிலையில் பனிக்கால விளையாட்டுகள் களை கட்டியுள்ளன. ஸ்ரீநகரில் குதிரை சவாரி போன்றவற்றுடன் முதன்முறையாக சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தற்காப்புக் கலைப் பய...BIG STORY