17653
தென்காசி, வாய்க்கால் பாலம் அருகே இருக்கிறது ராமசாமி கிளினிக். எப்போது பார்த்தாலும் கூட்டம் நிரம்பி வழியும். ராமசாமி கிளினிக்குக்கு வருபவர்கள் பெரும்பாலும் அன்றாடங் காய்ச்சிகளாகவே இருப்பார்கள். பணம்...BIG STORY