2119
ஊர்வன வகை உயிரினங்களிலேயே மிகவும் சிறிய உயிரினத்தை ஜெர்மன் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ஆப்ரிக்காவின் மடகாஸ்கர் தீவில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர்கள், பதிமூன்றரை மில்லிமீட்டர் நீள ஆண் பச்சோந்தியையும்...

1816
மடாகஸ்கர் நாட்டில் 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அரியவகை பச்சோந்தி இனத்தை கண்டுபிடித்துள்ளதாக ஜெர்மனி நாட்டின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஆப்ரிக்காவின் மடாகஸ்கர் நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் கடந்...