1095
அமெரிக்காவில் உள்ள கிலாயுயா எரிமலை கடும் சீற்றத்துடன் நெருப்புக் குழம்பை உமிழ்ந்து வருகிறது. ஹவாய் தீவுகளில் உள்ள கிலாயுயா எரிமலை கடந்த சில வாரங்களாக சாம்பலையும், லாவாவையும் உமிழ்ந்தது. இந்நிலையில...

1375
இத்தாலியில் உள்ள மவுண்ட் எட்னா எரிமலை நெருப்புக் குழம்பை உமிழ்ந்து வருவதால் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். கடந்த சில வாரங்களாக உயிர்ப்புடன் இருந்த இந்த எரிமலை நேற...BIG STORY