25667
முப்பது வருடங்களுக்கும் மேலாக வராத வைகை நதி நீரை, நூறு நாள் வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் கிராமத்துக்குக் கொண்டுவந்து சாதித்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டம், உ.புதுக்கோட்டை கிராம மக்கள். தேசிய ஊரக வேலை அளிப்புத்...