1217
கொரோனா தொற்று காரணமாக, நாட்டின் பொருளாதார நிலவரம் மற்றும் தங்களது நிதி நிலைமை குறித்த நுகர்வோரின் நம்பிக்கை, வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவிற்கு சீர்குலைந்து விட்டதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. சென்...

613
பெண் கடன் நுகர்வோர்கள், மற்ற மாநிலங்களை விட  11 சதவீத பங்களிப்புடன், 2 வது இடத்தை பிடித்துள்ளனர். இந்திய சந்தைகளில்  டிரான்ஸ்யூனியன் சிபில் நடத்திய ஆய்வில், செப்டம்பர் 2019ன் படி, இந்தியா...