1486
சீனாவில் நிலக்கரி சுரங்கத்தில் இருந்து கார்பன் மோனாக்சைடு வெளியானதில் 16 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.  கிஜியாங் மாவட்டத்தில் சோங்கிங் நகரத்துக்கு அருகே உள்...