75351
அரசுப் பள்ளிகளில் நிர்வாகப் பணிகளை மேற்கொள்ள 484 புதிய பணியிடங்களைப் பள்ளிக் கல்வித்துறை உருவாக்கியுள்ளது. தமிழகத்தில் அரசு உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் நூற்றுக்கணக்கான இளநிலை உதவியாளர், பதிவற...BIG STORY