45852
கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்த விமானத்தில் தமிழக நடிகரும், பயணியும் மோதிக்கொண்டனர். கொல்கத்தாவிலிருந்து சென்னை நோக்கி வந்த ஏர் ஏசியா விமானத்தில்  சென்னையைச் சேர்ந்த நடிகர் பப்லு பிரூத்திவிராஜும், ...