7988
முகநூல் நட்பால் இணைந்து, அஜீத்தின் மங்காத்தா படத்தை பார்த்து கொள்ளையடித்து சிக்கிக் கொண்ட போலீஸ் கொள்ளையர்களின் பின்னணி குறித்து விவரிக்கின்றது இந்த செய்தி தொகுப்பு... திருவள்ளூரில் நகை கடை நடத்தி...