2563
மத்தியப் பிரதேசத்தில் முகக்கவசம் அணியாதவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நூதன தண்டனை சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்தூரில் முகக்கவசம் அணியாமல் சென்றவர்களை தடுத்து நிறுத்திய உள்ளூர் அதிகாரிகள் 20க்கும் மேற்ப...