652
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம் 8 புள்ளி 55 சதவீத்தில் இருந்து 8 புள்ளி 65 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.  டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்ச...

607
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்காக பிடித்தம் செய்யப்படும் தொகையை எந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம் என தொழிலாளர்களே முடிவு செய்யும் புதிய திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாக...

260
தொழிலாளர்களின் ஆதார் விவரங்கள் எதுவும் இணையதளத்தில் இருந்து திருடப்படவில்லை என தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு விளக்கம் அளித்துள்ளது. அந்த அமைப்பின் ஆணையர் வி.பி.ஜாய் மத்திய தகவல் தொழில்நுட...