208
உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தேஜஸ் போர் விமானத்தில் செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பயணம் செய்யவுள்ளார். இலகுரக போர் விமானமான தேஜஸ், பெங்களூருவில் அரசு நடத்தும்...