8498
கோவை தொண்டாமுத்தூர் அருகே விவசாயி ஒருவர் தனது தோட்டத்தில் நீரின்றி காய்ந்த 92 தென்னை மரங்களை ஜேசிபி இயந்திரங்கள் கொண்டு பெயர்த்தெடுத்து, வேறு தோட்டத்துக்கு மாற்றி நடவு செய்துள்ளார். ஓணப்பாளையம் ப...BIG STORY