560
திருவாரூர் தியாகராஜ சுவாமி திருக்கோயிலில், 54 அடி உயர புதிய  கொடிமரம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. சைவ சமயத்தின் தலைமை பீடமாகவும், பெரியகோயில் என்றழைக்கப்படும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த ஆலயத்தி...