4200
கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியுடன் நடத்தப்பட்ட 2வது கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யப்படவில்லை. கொமதேக தரப்பில் 6 தொகுதிகள் கேட்டதாகவும், திமுக தரப்பில் 3 தொகுதிகள் வரை வழங்க மு...