1095
நியூசிலாந்து நாட்டின் கோல்டன் பே கடற்கரையில் 49 பைலட் வகை திமிங்கிலங்கள் கரை ஒதுங்கின. இதில் 9 திமிங்கிலங்கள் இறந்து விட்டதாக அந்நாட்டின் இயற்கை வளங்கள் பாதுகாப்பு துறை கூறி உள்ள நிலையில்,  உ...