2096
உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஆக்ரா மாவட்டத்தில், தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்த பெண்ணின் தங்களது மயானத்தில் எரியூட்ட உயர்சாதி வகுப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால்,  சிதையில் இருந்து உடல் அகற்றப்பட்ட அவலம...BIG STORY