3941
புதுக்கோட்டையில் லாரிக்கு அடியில் சிக்கிக் கொண்ட கன்று குட்டியை காப்பாற்ற முயன்ற தாய் பசுவின் பாச போராட்டம் காண்போரை நெகிழ வைக்கிறது. கீழ இரண்டாம் வீதியில் கடைக்கு சரக்கு இறக்குவதற்காக நின்று கொண்...BIG STORY