994
குஜராத்தில் அமைய உள்ள உலகின் மிகப்பெரிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பூங்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டப் பணிகளுக்கு பிரதமர் மோடி இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார். புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பயன்பாட்டிற்கு மத்த...BIG STORY