617
சென்னை ஸ்பீடு நீட் பயிற்சி மையத்தில் பயின்ற தமிழ்வழி மாணவர்களில் 90 சதவீதம் பேர் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். கடந்த 2002 முதல் இயங்கி வரும் ஸ்பீடு பயிற்சி மையத்தில் பயின்று இதுவரை ஒன்றரை ல...