6442
மியான்மர் நாட்டின் அரசு ஆலோசகராக இருக்கும் ஆங் சான் சூகி யை, அந்நாட்டு ராணுவம் மீண்டும் கைது செய்து தடுப்புக் காவலில் வைத்துள்ளது. அதிகாரத்தை ஓராண்டுக்கு தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கப் போவதாக...

1641
தப்லீக் ஜமாத் உறுப்பினர்கள்  நோய்த்தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள காசியாபாத் மருத்துவமனையில் பெண் மருத்துவப் பணியாளர்களோ, பெண் காவல்துறையினரோ பணிக்கு அமர்த்தப்பட மாட்டார்கள் என உத்தரப் பிரத...