1974
சென்னை தியாகராய நகரில் தங்க நகை மொத்த வியாபார கடை மற்றும் பட்டறையில் க்ரில் கதவின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே நுழைந்து லாக்கரில் இருந்த 10 கிலோவிற்கு அதிகமான தங்கம் மற்றும் வைர  நகைகளை கொள்ளையடித்த...