316
ஹரியானா மாநிலம் குருகிராம் பகுதியை 7 வயது சிறுமி, கூகுள் நிறுவனம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட டூடுள் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். குழந்தை விரும்பும் எதிர்கால உலகம் என்ற கருப்பொருளின் அடிப்படையில் நடைப...