6668
ஜி 7 நாடுகளின் அமைப்பில் இந்தியாவும் இடம் பெற வேண்டும் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார். இப்போது இந்த அமைப்பில் அமெரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்சு, ஜெர்மனி, இத்தாலி, கனடா, ஜப்பான...

1438
ஜூன மாதம் 10ம் தேதி நடைபெற இருந்த G 7 நாடுகளின் மாநாட்டை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் செப்டம்பர் மாதத்திற்கு ஒத்தி வைத்துள்ளார். அவர் மேலும் பல நாடுகளுக்கும் இந்த காணொலி மாநாட்டில் பங்கேற்க அழைப்பு வி...