734
மேற்கு வங்கத்தில் கிணற்றில் விழுந்த யானைக் குட்டி நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது. ஜார்கிராம் மாவட்டத்தில் உள்ள லால்கர் என்ற இடத்தில் 15 யானைகள் கொண்ட குழு உலாவிக் கொண்டிருந்தத...BIG STORY