2158
மதுரை அருகே 4 வயதே ஆன சிறுமி, அச்சமின்றி, காளைகளுக்கு ஜல்லிக்கட்டுப் பயிற்சி அளித்து வருகிறார். வாடிப்பட்டியைச் சேர்ந்த வினோத் என்பவர் “புகழ், தளபதி” என இரண்டு ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர...BIG STORY