2728
ஊரடங்கால் வருமானமின்றி தவித்து வந்த சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தனியார் மழலையர் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை ஒருவர், ஆவின் பாலகம் தொடங்கி மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்து வருகிறார். ஒன்றாம் வகுப்பு மு...