29436
சென்னை விமான நிலையத்துக்கு 96 டன் எடை சரக்குடன் வந்திறங்கியுள்ள பறக்கும் திமிங்கலம் என்ற செல்லப் பெயர் கொண்ட உலகின் இரண்டாவது மிகப் பெரிய சரக்கு விமானமான அன்டனோவ் ஏஎன்- 124 விமானத்தில் 50 யானைகளை ஏ...