3401
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் சோதனை வளையத்தில் சிக்கிய சுற்றுச்சூழல் துறை அதிகாரி பாண்டியன் சஸ்பென்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். பணி ஓய்வுக்காலத்திற்கும் பிறகும் ஓராண்டு நீட்டிப்பில் இருந்த சுற்றுச்சூழல் துறை அ...

2114
சுற்றுச்சூழல் துறை அதிகாரி பாண்டியன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் பெயரில் உள்ள லாக்கர்களை சோதனையிட அனுமதிக்குமாறு, சம்மந்தப்பட்ட வங்கிகளுக்கு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. பாண்டியன் மீத...