5893
மலைப்பகுதியில் போரிடுவதில் உலகிலேயே இந்திய ராணுவம் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தது என சீன ராணுவ நிபுணர் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து மார்டன் வெப்பனரி (Modern Weaponry) என்ற இதழின் ஆசிரியர் ஹூவாங் குவா...