2958
மதுரையில் சிலப்பதிகாரப் பூங்காவை ஏற்படுத்தியதோடு, சிலப்பதிகாரத்தில் கூறப்பட்ட மரங்களை அங்கு வளர்த்து அழகூட்டியிருக்கிறார் மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மணிவண்ணன். அதுகுறித்த ஒரு செய்தித் தொகுப்...BIG STORY