420
மகளிர் தினவிழாவை முன்னிட்டு பல்வேறு பகுதிகளில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன. மதுரையில் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு கொரானா காலத்தில் முன்களப்பணியாற்றிய மகளிர்க்கு விருது வழங்கி ...