32752
வயர் (wire) இல்லாமல் ஒரே நேரத்தில் பல மொபைல்களுக்கு  தானியங்கியாக சார்ஜ் ஏற்றும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை சியோமி நிறுவனம் கண்டுபிடித்துள்ளது. MI air charge என்று இந்த புதிய டிவைசுக்கு பெயர் சூட்...

3255
சீன ராணுவத்துடன் நேரடித் தொடர்பில் உள்ளதாக கூறி ஜியோமி உள்ளிட்ட 9 நிறுவனங்களை அமெரிக்கா கருப்புப் பட்டியலில் சேர்த்துள்ளது. சீன ராணுவத்துக்கு சொந்தமான அல்லது சீன ராணுவம் கட்டுப்படுத்தும் சீன நிறுவ...BIG STORY