2510
விவேகம் மிக்க கருத்துக்களை காமெடியாக மக்கள் மனதில் விதைத்த வித்தகரும், மரங்களை நட்டு கலாமின் கனவுக்கு உருவம் கொடுத்த  சமூக ஆர்வலருமான நடிகர் விவேக் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். லட்சோப லட்சம் ரசிக...