2108
கிறிஸ்தவர்களின் 40 நாள் தவக்காலம் சாம்பல் புதன், இன்று சிறப்பு பிராத்தனையுடன் தொடங்கியது. இயேசு சிலுவையில் அடையப்பட்ட போது அவர் பட்ட துன்பங்களை நினைவு கூறும் வகையில் கிறிஸ்தவர்கள் தவக்காலத்தை அனுச...

2414
கிறிஸ்தவர்களின் 40 நாள் தவக்காலம் இன்று சாம்பல் புதனுடன் துவங்கியது. இதையொட்டி தேவாலயங்களில் சிறப்பு திருப்பலிகளும், நெற்றியில் திருநீறு இடும் நிகழ்சிகளும் நடந்தது.  இயேசுகிறிஸ்து சிலுவையில் ...