933
கிறிஸ்துமசை முன்னிட்டு தாய்லாந்தில் மீன் அருங்காட்சியகம் ஒன்றில் சான்டாகிளாஸ் உடை அணிந்த இளம்பெண் ஒருவர் தண்ணீருக்கு அடியில் நீந்திச் சென்று மீன்களுக்கு சிறப்பு உணவளித்தார். பாங்காக் வணிக வளாகத்த...

1004
அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள தேசிய கடல் சரணாலயத்தில் கடல்வாழ் உயிரினங்களுடன் சான்டாகிளாஸ் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடினார். 2ஆயிரத்து 900 நாட்டிக்கல் மைல் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த சரணா...