396
நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்ட சந்திரயான்-2 விண்கலத்திலிருந்து திட்டமிட்டபடி செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கும் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது. ஜி.எஸ்.எல்.வி. மா...