7442
இந்த ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணம் நாளை நவம்பர் 30 திங்கட்கிழமை அன்று நிகழ உள்ளது. 2020-ஆம் ஆண்டின் நான்காவது மற்றும் இந்த ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணம் இதுவாகும். பூமி, சந்திரன், சூரியன் மூன்ற...

921
அமெரிக்கா மற்றும் ஆப்ரிக்க நாடுகளில் புறநிழல் சந்திர கிரகணம் அதிகளவில் காணப்பட்டது. கடந்த மாதம் 5ந் தேதி சந்திரகிரகணமும், 21ந் தேதி சூரிய கிரகணமும் காணப்பட்ட நிலையில், ஒரே மாதத்தில் மூன்றாவது கிரக...

2705
இன்று நிகழ்ந்த புற நிழல் சந்திர கிரகணம் வட, தென் அமெரிக்கா மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் தெரிந்தது. இந்த ஆண்டு ஏற்கனவே ஜனவரியிலும், கடந்த மாதமும் சந்திர கிரகணங்கள் ஏற்பட்ட நிலையில் இன்று இந்த ஆண்ட...

2394
இந்தியாவில் இன்று அதிகாலை ஸ்ட்ராபெரி மூன் எனப்படும் பகுதியளவு சந்திரகிரகணம் ஏற்பட்டது. சூரியன் பூமி சந்திரன் நேர்கோட்டில் அமைவதால் சூரியனின் நிழல் பூமி இடையில் இருப்பதால் நிலவின் மீது படாது அதனால் ...

2047
சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும் இடையே பூமி வரும் நிகழ்வான சந்திர கிரகணம், இன்றிரவு ஏற்படுகிறது. இந்தாண்டு, நான்கு முறை, சந்திர கிரகணம் நடைபெறும் நிலையில், முதல் கிரகணம் இன்று இரவு 10.37 மணி முதல் ந...