924
பர்கூர் மலை கிராமமான ஊசிமலையில் காஞ்சி சங்கரமடத்துக்கு சொந்தமான பண்ணை வீட்டுடன் கூடிய 32 ஏக்கர் நிலத்தை நம்பிக்கை மோசடி செய்து அபகரித்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் தேடப்பட்டு வந்த கார் ஓட்டுனருக்கு மு...