1320
கொழும்பு துறைமுக விரிவாக்கத்திட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் ஜப்பானுடன் மேற்கொண்ட உடன்படிக்கையை மதித்து நடக்க வேண்டும் என்று இலங்கை அரசுக்கு இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது. கடந்த 2019ம் ஆண்டில் முத்தரப்பு ...

1336
இலங்கையின் கொழும்பு நகரில் உள்ள மேற்கு துறைமுகத்தை இந்தியாவுடன் சேர்ந்து விரிவாக்கம் செய்ய இலங்கை அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இங்குள்ள சரக்கு முனையத்தை மேம்படுத்தவும் விரிவுபடுத்தவும் இந்தியா...