2075
விதிமுறைகளை மீறி பேருந்துகளில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம் பேருந்துகளில் முகக்கவசம் இல்லாமல் பயணிக்கும் பயணிகள் கொரோனா எதிரொலி- இருக்கைகளில் அமர்ந்து பயணிக்க மட்டுமே அனுமதி பேருந்துகளில் கூட்டுத்து...